Поиск по тегу 'Эски кол жазмалар жана китептер'

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

15. Суфийское сочинение

32. Түркчө кол жазма № 3

42. "Навадир" таржимаси

46. Тарихи ислам

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

60. Муаллим ал-ибадат

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

4. Нур – наама

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

16. Сборник молитв суфийского характера

18. Суфийское сочинение

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

47. Жаохарул-хикаят

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

80. Анонимдүү кол жазма

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

92. Диний багытта жазылган китеп

94. Диний багытта жазылган китеп

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

12. Записи кыргызского молдо

14. Записи кыргызского молдо

17. Разрозненные листы религиозного содержания

20. Разрозненные листы религиозного содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

33. Сборник хадисов

63. Чахар китаб

281. Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

9. Навои диваны

10. Викайат ал-равайат

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджмуа-и Нур-наама

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

34. Фузули диваны

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

40. Фикх Кайдани

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

58. Маджму а -и Нур-нама

69. Чахар Дарвиш