"Манас". Көкөтөйдүн ашы.


Көкөтөй ооруп өлөөрүндө Баймырза аркылуу Бокмурун аттуу баласына "Мен өлгөндө элди көп чакырып, ат чаптырып, чабылып чачылбасын" -деп керээзин айтат. Көкөтөйдүн сөөгүн 40 кунгө чейин жерге бербей, келген элге ат чабыш, эр эңиш, найза сайыш сыяктуу оюн-зооктор өткөрулөт.40 күндөн кийин Көкөтөйдүн сөөгүн аруу жууп, ак кепинге орорп, жаназасын окутуп жайына коюшат.

Тэги:

Инвентарный номер 209
Предыдущее название инвентаря 1795
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ат-Башы, Ак-Талаа райондору
Дата записи 1925
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 379
Количество строк 13644
Первое предложение Сыямун - Алтай жеринде.
Последнее предложение Өңүнөн чыгып сарысы.
Состояние рукописи Требует внимания