"Манас". Манастын балалык жана жигитчилик чагы.


Көзкамандардын окуясы (кара сөз менен, Ногой тукумдарынын таралышы, Көзкамандардын көчүп келиши жөнүндө айтылат).

Тэги:

Инвентарный номер 203
Предыдущее название инвентаря 1789
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Көк-Торпок жайлоосу
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 682
Количество строк 28644
Первое предложение Жабдык салып ат минип.
Последнее предложение Абыке, Көбөш иниси.
Состояние рукописи Требует внимания