"Манас". Манас баатырдын Анжияндагы Маңгул канды алганы; Манас баатырдын Кашкарды мусулман кылганы ж.б. окуялар.


Манас баатыр эми Анжиянды көздөй жол тартат. Кашкарга келет. Бүтүндөй кашкарлыктар кыргыздарга багынып берет. Манас Шоорук кандын колун талкалап, кызы Акылайды аялдыкка алат.

Тэги:

Инвентарный номер 206
Предыдущее название инвентаря 1792
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Белгисиз.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 616
Количество строк 2460
Первое предложение Бар-Көл, Төрөл төрү бар.
Последнее предложение Бел болуп бечарасына.
Состояние рукописи Требует внимания