"Манас". Манас баатыр Текес, Көл, Чүй, Талас, Атбашы, Нарын жерлерин каратканы.


Манас Текес канды өлтүрүп, ал жерге Текестин иниси Тейишти хан шайлашат. Андан кийин Акунбешимди чаап алыш үчүн Чүйгө келишет. Үрбү, Мунар баатырлар Кеминдеги Кейман шааны, Кайыпкан Атбашыдагы калмактарды жана Жумгалдагы Кубан калдайды багынтат.

Тэги:

Инвентарный номер 204
Предыдущее название инвентаря 1790
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ат-Башыда жазылган.
Дата записи 1923
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 673
Первое предложение Барса келбес жол деген.
Последнее предложение Алда кандай сөзү бар.
Состояние рукописи Требует внимания