Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (парс тили) (по автору 'Ходжа Шамсаддин Мухаммад Хафиз Ширази')

В этой категории 13 материалов (1743 стр.)