"Акын, жазуучулар" фонду

В этой категории 142 материалов (0 стр.)

По авторам (Авторов: 0)

2.0. Бул папкада А. Убукеевдин 60 жылдык юбилейине тиешелүү материалдар бар

4.0. Аты жок

5.0. “Чыр дөбө” романы

6.0. Аңгемелер

7.0. “Болот” романы

9.0. Чалкандын үйлөнүшү

10.0. Повесть, фельетон жана аңгемелер жыйнагы

11.0. Пьесалар 1. Батмажан 2. Саркындынын үйлөнүшү

12.0. Тенти менен Зулайка

13.0. Саякат

14.0. Аты жок

15.0. Пьесалар 1. “Батмажандын” кол жазмасы 2. Тоо жайытында 3. Кыздар 4. Болот 5. Бийкеч 6. Кесепет

16.0. Фельетондор

17.0. Аңгемелер жана фельетондор

18.0. Көйкаптын ачылышы. Очерк

19.0. Аңгемелер жана очерктер

20.0. Желке сары менен тармал кара

21.0. Аңгеме фельетондор

22.0. Аңгеме фельетондор

23.0. Очерк фельетондор

24.0. Очерктер

25.0. Жыйнак

26.0. Атеисттик аңгемелер

27.0. Жээликкен жесир

28.0. Фельетондор

29.0. Бир үйдүн ашы бир үйгө сонун

30.0. Жаңы жигит

31.0. Кененсарин “Асылзат шумкар, алжыган арстан, ала көөдөн жолборс”

32.0. Б. Кененсарин публикациялар

33.0. Ар түрдүү ырлар жана проза

34.0. Кененсарин Ар түрдүү ырлар

35.0. Ырлар

36-37. 36. Личные документы 37. Б. Годунов Ырлар (Пушкинден котормо)

38.0. Басланов Рецензия на роман “Майдан”

39 (1) 39 (2). Страницы из романа “Майдан”

39 (3). У. Абдукаимов “Майдан” 1-4-бөлүк

39(4). У. Абдукаимов “Майдан” 2-китеп

39(5) 39(6). У. Абдукаимов “Майдан”

40 41. С. Токомбаева “Беглое слово” о романе “Майдан”

42.0. У. Абдукаимовдун “Майдан” ром-н кыргыз жазуучулар союзунда өткөн талкуусунун стенограммасы

43 (1) 43 (2) 43 (3). У. Абдукаимов Дневник младшего лейтенанта

44 (1-10). У. Абдукаимов “Мөөр”

45.0. “Миң бир түндөн” котормо Которуучу У. Абдукаимов (черновек)

46 (1-4). Котормолор

47.0. Ак кайың

48 (1-2). Аты жок

49 (1) 49 (2) 49 (3). У. Абдукаимову в день 50 летия

50 51 52. Письма разных лет

54 (1-5). У. Абдукаимов “Кыз жибек”

55.0. Ырлар

56 (1-2). Хамза Хакимзада “Майсарынын амалы”

56 (1-4). У. Абдукаимов 1. Ырлар 2. Үч көйнөк 3. Рубаи жана баиттер 4. Учкул сөздөр

57.0. Гоголь Н.В. “Ревизор”

58.0. Игордун кошуну тууралуу сөз

59.0. У. Абдукаимовдун күндөлүгү

60.0. “Миң бир түн”

61.0. У. Абдукаимов Рецензия А. Токомбаев “Повести, рассказы и новеллы”

62 (1). “Майдан”

62 (2). “Майдан

62 (3). “Майдан“

62 (4). “Майдан“

62 (5). “Майдан“

62 (6). “Майдан“

62 (7). “Майдан“

62 (8). “Майдан“

62 (9). “Майдан“

62 (10). “Майдан“

63.0. Омор Хайем Нооруз баян Котормо: Б. Абдыкеримов

64 (1). К. Яшин “Хамза” роман Котормо: Б. Абдыкеримов

64 (2). К. Яшин Котормо: Б. Абдыкеримов

64 (3). К. Яшин “Хамза” роман Котормо: Б. Абдыкеримов

64 (5). К. Яшин “Хамза” роман

64 (6). К. Яшин “Хамза” роман Котормо: Б. Абдыкеримов

64 (7). К. Яшин “Хамза” роман

64 (8). К. Яшин “Хамза” роман

64 (9). К. Яшин “Хамза” роман

65.0. Сборник статей по творчеству Т. Сыдыкбекова

66.0. Лайлиева Автореферат

67.0. Лайлиева Военный роман У. Абдукаимова “Битва”-достижение психологической прозы

68.0. Кусеин Карасай уулу Т. Үмөталиевдин, Молдо Кылычтын китебине рецензия

1.0. Т. Байзаков “Ыр Башат”

2.0. “Мезгил чыйыры”

3.0. Ырлар жыйнагы

4.0. Ырлар жыйнагы

5.0. Тандалмалар

6.0. Тандалмалар

7.0. “+мүр беренеси” Ырлар жыйнагы

8.0. Ыр башат. “Оттуу курак”

9.0. Жошоо менен сүйлөшүү

10.0. “Ак таңдар” ырлар жыйнагы

11.0. “Ак таңдар” ырлар жыйнагы

12.0. “Мезгил беренеси” (ырлар жана сатиралар)

13.0. “Мезгил беренеси” (ырлар жана сатиралар)

14.0. Ар кыл котормолор

15.0. Ар кыл котормолор

16.0. Ар кыл котормолор 1. С. Азимов “Кандуу закым” 2. Бабалардын сыры (киносценарий)

17.0. Акыркы жылдардагы котормолор

18.0. Т. Байзаков окуган ар кыл гезит макалалары

19.0. Т. Байзаков окуган ар кыл гезиттер

20.0. Гезитке жарыяланган ар түркүн ырлар

21.0. Ар кыл которгон газета жана журналдары

22.0. Т. Байзаков өзү жазган макалалар, рецензиялар, каттар

23.0. Материалы совета ветеранов войны союза писателей Киргизии

24.0. Т. Байзаков жөнүндө ар кыл материалдар

25.0. Казакстанда өткөн кыргыз адабият күндөрү

26.0. Т. Байзаков, К. Арзиев, О. Турсуниязов либретто “Паризат”

27.0. Т. Байзаков, Т. Ошбаев “Бир эки сөз

28.0. Улуу Ата Мекендик согуш учурундагы элдик котормолор

30.0. 1.Б. Алыкуловдун чыгармалары 2. Барпыга 3. Барпы менен Молдо Ганынын айтышы 4. Барпынын Сыдык жөнүндө ыры 5. Аты жок ыр

31.0. Барпыга жазган ыры

32.0. Барпы

33.0. Барпы

34.0. Барпы

35.0. Барпынын 90 жылдыгына

1.0. Т. Ошбаевдин өмүр баянына чыгармачылык жолуна тиешелүү материалдар, каттар “Бекназар куудул” деген китебинин эки нускасы

2.0. Т. Ошбаев Бул баягы дүйнө эмес

3.0. Т. Ошбаев Бул баягы дүйнө эмес

4.0. Т. Ошбаев Бул баягы дүйнө эмес

5.0. Т. Ошбаев Бул баягы дүйнө эмес

6.0. Т. Ошбаев Бул баягы дүйнө эмес

7.0. Ышкы белестери

8.0. Ышкы белестери

9.0. Ышкы белестери

10.0. Ышкы белестери

11.0. Т. Ошбаев. Поэмалар

12.0. Т. Ошбаев. Поэмалар

13.0. Т. Ошбаев. Поэмалар

14.0. Т. Ошбаевдин ырлары

15.0. Т. Ошбаев. Балладалар

16.0. Т. Ошбаев. Ар түрдүү ырлар

17.0. Т. Ошбаев. Ырлар жыйнагы

18.0. Т. Ошбаев. Ырлар жыйнагы

20.0. Т. Ошбаев. Эңсегендер

21.0. “Мени чындык адам кылды” прозалык чыгарма

22.0. Сатиралар жана аңгемелер

23.0. Аңгемелер

24.0. Бекназар куудул, терс көрүнүштөрдү мыскылдаган майда эпизоддор

25.0. Драма, комедия

26.0. “Кызылтуу”, “Жеңилген элим алга жүр” поэма

27.0. Т. Ошбаев. “Ырыс” тарыхый очерк

28.0. Т. Ошбаевдин макалалары, очерктери, газетага басылган чыгармалары

29.0. Т. Ошбаевдин даярдап окуган лекциялары