Ар кыл котормолор 1. С. Азимов “Кандуу закым” 2. Бабалардын сыры (киносценарий)


Тэги:

Инвентарный номер 16.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания