У. Абдукаимов 1. Ырлар 2. Үч көйнөк 3. Рубаи жана баиттер 4. Учкул сөздөр


Тэги:

Инвентарный номер 56 (1-4)
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания