Пьесалар 1. “Батмажандын” кол жазмасы 2. Тоо жайытында 3. Кыздар 4. Болот 5. Бийкеч 6. Кесепет


Тэги:

Инвентарный номер 15.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания