1.Б. Алыкуловдун чыгармалары 2. Барпыга 3. Барпы менен Молдо Ганынын айтышы 4. Барпынын Сыдык жөнүндө ыры 5. Аты жок ыр


Тэги:

Инвентарный номер 30.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания