Бир үйдүн ашы бир үйгө сонун


Тэги:

Инвентарный номер 29.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания