Т. Ошбаевдин макалалары, очерктери, газетага басылган чыгармалары


Тэги:

Инвентарный номер 28.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания