У. Абдукаимовдун “Майдан” ром-н кыргыз жазуучулар союзунда өткөн талкуусунун стенограммасы


Тэги:

Инвентарный номер 42.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания