Пьесалар 1. Батмажан 2. Саркындынын үйлөнүшү


Тэги:

Инвентарный номер 11.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания