Бекназар куудул, терс көрүнүштөрдү мыскылдаган майда эпизоддор


Тэги:

Инвентарный номер 24.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания