Бул папкада А. Убукеевдин 60 жылдык юбилейине тиешелүү материалдар бар


Тэги:

Инвентарный номер 2.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания