Т. Ошбаевдин өмүр баянына чыгармачылык жолуна тиешелүү материалдар, каттар “Бекназар куудул” деген китебинин эки нускасы


Тэги:

Инвентарный номер 1.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания