Адабиятка жаңылык киргизебиз дейбиз, бирок аны өтөбөйбүз.


Тэги:

Инвентарный номер 1495.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания