Азыркы кыргыз тилинин грамматикасы IIбөлүм Синтаксис


Тэги:

Инвентарный номер 5238.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания