Акый (элден жыйналган)


Тэги:

Инвентарный номер 444
Предыдущее название инвентаря 1844
Дата записи 1954
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Менин атам сурасаң, башайы менен бал бууган
Последнее предложение Чөмүчтөгү кара кан, Чогулдубу кара кан
Состояние рукописи Требует внимания