Акыр заман (ырлар)


Акыр заман (ырлар) - Калыгул, Арстанбек, Солтобай, Молдо Кылыч.

"Акыр заман" - Калыгул

"Казак Тезек Төрө алдында айтылган Тар заман" , "Орус заманы" , "Тар заман", "Арстанбек акын оорудан турганда, ал-абалын сурап келүүчүлөргө комуз чертип ырдап бергени" - Арстанбек 

"Казак каңтарбай акынга айтканы" - Солтобай

Кылыч акындын Зар заманы

 


Инвентарный номер 57
Предыдущее название инвентаря 1320
Автор произведения Молдо Кылыч, Калыгул, Арстанбек, Солтобай
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 42
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Поэтическая речь. Машинопись.