Ак ширин менен Ашым


Тэги:

Инвентарный номер 203
Предыдущее название инвентаря 415
Дата записи 1949
Дата передачи в рукописный фонд 1949
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгерки убакта Оштун аркы жагында Алдаяр деген тоонун астында
Последнее предложение оӨзү Паийизхандын кызы Акширин менен түбөлүк өмүр күтүп ошол өзүнүн элин башкарып жашап калат
Состояние рукописи Требует внимания