“Алчадияр” Баткен рай-нан жыйналган жана басылган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 870
Дата передачи в рукописный фонд 1999
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания