Алыкул Осмоновдун кызы Жыпардын өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү.


Тэги:

Инвентарный номер 2021.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания