Ар түрдүү фольклордук материалдар (Боогачынын өмүрү, ырлары жана башка түрдүү материалдар)


Тэги:

Предыдущее название инвентаря 5325 №2
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 79
Состояние рукописи Требует внимания