Ар түрдүү фольклордук материалдар: “Манас” ж-а ар түрдүү ырлар


Тэги:

Инвентарный номер 725
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жумабаев Абылгазы 1905-ж Кочкор р-да Шамшы айылында туулган
Последнее предложение жаратып Илич дүйнени, жаркырап тийдй күнүбүз
Состояние рукописи Требует внимания