Ар түрдүү фольклордук материалдар, жомоктор, сүйүү ырлары, өлөңдөр, жоокердин каттары


Тэги:

Инвентарный номер 719
Дата записи 1983
Дата передачи в рукописный фонд 1983
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Ээ балам, бул жомок далай жылдан бери келген
Последнее предложение Күмүшайды сүрөнгө алганы эсимде, блам
Состояние рукописи Требует внимания