Ар түрдүү фольклордук материалдар уламыш, аңгемелер, Сагымбай, Куйручук, Тоголок Молдо жөнүндө эскерүүлөр ж.б.


Тэги:

Инвентарный номер 726
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Азыркы Ак-Талаа районунда 1924-жылы
Состояние рукописи Требует внимания