Ар түрдүү фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 730
Дата передачи в рукописный фонд 1985
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Түрдү аке Ажы деген Байдөбөт тукумунан
Последнее предложение ынтымагы али үзүлгөн жок деп оор оор үшкүрүшүп коюшар эле
Состояние рукописи Требует внимания