Ар түрдүү фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 800
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Эмгегим кайда калбаган, Эс акыл мени алдаган
Состояние рукописи Требует внимания