Ар түрдүү фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 702
Предыдущее название инвентаря 5340
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Күңгөйгө башы шамалдап, күмүштөн комуз күүлөп
Последнее предложение 11-деген 11 кара жомок
Состояние рукописи Требует внимания