Ар түрдүү фольклордук чыгармалар ж-а акындар: Нуркере, Акмат, Абдыкалык, Эримбет, Кулумбет ж.б. санат, терме, турмуш, сүйүү ж.б.


Тэги:

Инвентарный номер 743
Дата передачи в рукописный фонд 1988
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания