Асказан баатыр (жомок)


Тэги:

Инвентарный номер 680
Предыдущее название инвентаря 5317
Дата записи 1977
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 130
Первое предложение Кыргызстан Ыссык-Көлүнүн күңгөй тарабындагы саяктан таралган Кудаш тукуму дешет.
Последнее предложение Чоң тойду булар кылыпыр.
Состояние рукописи Требует внимания