Аскардын кол жазмасы “Синтаксис”, орто мектептер үчүн жазылган (о рукописи учебника “Синтаксис”)


Тэги:

Инвентарный номер 4046.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания