Ат-Башы рай-н жыйналган элдик оозеки чыгармалар


Тэги:

Инвентарный номер 692
Предыдущее название инвентаря 5330 №1
Дата записи 1979
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Салыкбаева Зуура 1912-жылы туулган
Последнее предложение Анан эки жылдан кийин келип ошону чынбы, калппы деп карасак келди жаргылчак таап алдым ошондон калган жаргылчак деп чоң бир кызыл жаргылчакты көрсөткөн Бердибай деген киши - деп кеп салган экен.
Состояние рукописи Требует внимания