Ахвали кыргызия


Тэги:

Инвентарный номер 803
Дата записи 1990
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Тагай Эмил жөнүндө мурунку жазгандарымда Тагайдын ким экенин толук биле албадым
Состояние рукописи Требует внимания