Бакшылардын ыры жана сөздөрү


Тэги:

Инвентарный номер 77
Предыдущее название инвентаря 275
Дата записи 1929
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 73
Первое предложение Мен 7 жашымда көзүмө бир нерсе элестенип, кыз болуп, жаш бала болуп көрүнүп жүрүп, бара-бара үйүр алгандан кийин талдыра баштап, талмалуу болуп кеттим.
Последнее предложение Башка тил
Состояние рукописи Требует внимания