Боз жигит Солтобай, ыр жазмалары Жылдыздын берки жердин аты төмөнкү. Тоо жөнүндө, жылкы, уй, илгери Байталак деген карыя болгон экен.


Тэги:

Инвентарный номер 841
Дата передачи в рукописный фонд 840
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 15
Состояние рукописи Требует внимания