“Бостон” (эпос)


Тэги:

Инвентарный номер 739
Дата передачи в рукописный фонд 1987
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Мен Мамыт кызы Баша 1924-ж (Доңузтоо) айлында, азыркы Кызылтоо айлында кедей дыйкан жетимдер үй бүлөөсүнөн туулгам
Последнее предложение Сана салт айтылбаса кайталанбаса унутулуп кала берет бул эч кандай оң жыйынтык алып келбейт
Состояние рукописи Требует внимания