Бугу менен Сарбагыштын ортосундагы чырдын адеп башталышындагы себеби


Тэги:

Инвентарный номер 279
Предыдущее название инвентаря 498
Дата записи 1941
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 87
Первое предложение Бугунун Белегинин он уулунун бири Тогуз-бай аттуу киши болуп Чоңбай болуп, Анжиян жактан Ысык-Көлгө көчүп келип орундашат.
Последнее предложение Черик эли Эсенкул элинин үстөмдүгү астында калып совет доорунда гана тендикке жетет.
Состояние рукописи Требует внимания