Бугу менен Сарыбагыштын кагылышы


Тэги:

Инвентарный номер 2040.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания