В. В. Радловдун жыйнаган материалдарындагы кыргыз тилинин фонетекалык өзгөчөлүктөрү


Тэги:

Инвентарный номер 5063.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания