Грамматикалык категориялар жөнүндө түшүнүк


Тэги:

Инвентарный номер 5292.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания