Гүлгаакы (поэма)


Тэги:

Инвентарный номер 521
Предыдущее название инвентаря 5099
Дата передачи в рукописный фонд 1961
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 367
Первое предложение Илгери бир жоокерчилик заманда калың калмак биригип камсиз жаткан кыргызда талашып жулушкан кууп чыгышат
Последнее предложение Айтылып жүрөт датанда.
Состояние рукописи Требует внимания