Жалалабал обл-н Алабука, Караван рай-нун жергиликтүү элдеринен жазылып алынган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 478
Предыдущее название инвентаря 1927
Дата записи 1957
Дата передачи в рукописный фонд 1957
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жалал-Абад областынын Ала Бука...
Последнее предложение Тойматтан жазылып алынды.
Состояние рукописи Требует внимания