“Жаныш-Байыш” “Жаныш-Байыш”


Тэги:

Инвентарный номер 410
Предыдущее название инвентаря 1419
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кыргызда Азирет хан болуп, эң акылман болгондуктан, келечекте болотурган иштерди күн мурунтан билген.
Последнее предложение Молдо басан, Жаныш-Байышты кыргыз деп айткан
Состояние рукописи Требует внимания