Жаныш, Байыш


Тэги:

Инвентарный номер 785
Дата записи 1962
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кайсы кылымда, кайсы доордо жана кайсы заманда булар өткөндүгү жөнүндө далил болуучу документтер жок
Последнее предложение Жаныш, Байыш балдар таң калар кантип жазды экен деп тукумуна калат
Состояние рукописи Требует внимания