Жаштар уюмуна насият. Таштемировдун “Баалуу табылга” аттуу чакан макаласы.


Тэги:

Инвентарный номер 4070.0
Место записи 1971.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания