Жерге талдык кыргыздардын говору боюнча материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 1459.0
Место записи 1952.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания